Miljöledningssystemet på EMAB

Europeiska Motor AB (EMAB) har ett heltäckande miljöledningssystem som omfattar samtliga anläggningar och som rör alla delar i verksamheten. Från administration, försäljning och service samt anläggningsspecifika och mer direkta miljöfrågor som energi och avfallshantering. Verksamheten styrs av en mängd olika intressenters krav och förväntningar bland annat krav från myndigheterna genom lagar och tillstånd.

De viktigaste miljöfrågorna som berör EMAB är på något sätt kopplade till kärnverksamheten och kring bilen som produkt. I samarbete med leverantörer, entreprenörer, samarbetspartners och kunder kan EMAB minska miljöpåverkan i några av bilens steg i livcykeln. Det handlar om stegen försäljning, användning och service.

nollutslapp-555x249_tcm-3016-56822

Vi ska sälja rätt bil till rätt kund samt på bästa möjliga sätt ta hand om kundernas bilar för att gemensamt uppnå förbättringar och minskad miljöpåverkan på både kort och lång sikt. För att säkerställa detta finns miljöfrågorna integrerade i allt arbete som görs:

• planering och målsättningar
• i det dagliga arbetet med försäljning och service
• uppföljning och mätningar av verksamhetens miljöpåverkan
• analys och utvärdering

Allt för att säkerställa att vi hela tiden uppnår förbättringar.