ISO 14001 – Ständiga förbättringar

Europeiska motor AB är sedan 2004 certifierade enligt ISO 14001 : 2015 vilket ställer krav på att vi arbetar systematiskt med vårt miljöarbete och att vi ständigt blir bättre och minskar vår totala miljöpåverkan.

Varje år kommer interna och externa revisorer för att se om vi lever som vi lär – om vårt miljöledningssystem följer ISO 14001-standarden, om miljöarbetet fungerar i verksamheten och hur vi arbetar för att nå de miljömål vi satt upp. De eventuella avvikelser som uppkommer vid en revision ligger till grund för våra förbättringar och det fortsatta miljöarbetet.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete kan du kontakta vår miljösamordnare Joachim Svärdh genom att mejla[email protected] eller ringa 0735-99 22 97.

Certifikat – Europeiska Motor AB 14001