Kompletterande Garanti5-årsjubileum (3)

– två års extra trygghet för dig och din Toyota

Vi fyller fem år i Gävle och det vill vi fira med att erbjuda dig två års extra trygghet för dig och din Toyota. Genom att teckna ett serviceavtal i fem år får du en kompletterande garanti vilket behåller originalkvalitén på din Toyota, ökar andrahandsvärdet och förlänger nybilskänslan. För att detta ska gälla måste servicen utföras på Europeiska Motor.

 • Serviceavtalet tecknas i samband med nybilsköp
 • Du som kund betalar en fast summa varje månad baserad på beräknad årlig körsträcka
 • Månadskostnaden ligger fast hela avtalsperioden
 • Serviceavtalet gäller i 5 år
 • Garantin förfaller när bilen är 5 år eller när 10,000 mil uppnåtts, vilket som inträffar först
 • 2års kompletterande garanti börjar gälla när ordinarie nybilsgaranti upphör
 • En fast kostnad som är lika stor varje månad
 • Prisgaranti! Priset ligger fast hela avtalsperioden
 • En välskott bil ger ett bättre andrahandsvärde
 • 2 års kompletterande garanti
 • Inga överraskningar när bilen har varit på service
 • Kan avslutas i förtid, du som kund tar inga onödiga risker
 • Kan man avsluta serviceavtalet i förtid?
  Ja det kan man, mot en avräkning som skall vara kostnadsneutral för Europeiska Motor
 • Är jag bunden hela avtalsperioden?
  Nej, det går att avsluta serviceavtalet/kompletterande garantin i förtid
 • Kan jag överlåta serviceavtalet?
  Nej, avtalet är personligt
 • Hur görs en eventuell avräkning vid förtidslösning av avtalet?
  Avräkning görs mot upplupna kostnader, mot inbetalda månadsbetalningar som kunden har gjort
 • Hur länge gäller 2års kompletterande garantin?
  Serviceavtalet med 5års kompletterande garanti gäller 10,000 mil alternativt 5 år, vilket som inträffar först
 • Var gäller serviceavtalet?
  Serviceavtalet med 5års kompletterande garanti gäller endast hos Europeiska Motors verkstäder. Service och reparationer skall utföras hos EMAB
 • Vad händer med 5års kompletterande garantin om jag inte servar bilen enligt fabrikantens anvisningar?
  Den kompletterande garantin förfaller om kunden inte servar enligt fabrikantens anvisningar
[]
1 Step 1
Jag vill bli kontaktad angående kompletterande garanti
Telefonnummer
Namn
Previous
Next

 

Villkor

Garantin gäller under förutsättning att garantibeviset är utfärdat i samband med att ett serviceavtal har upprättas med Europeiska Motor AB, auktoriserad Toyota återförsäljare i Sverige. Garantin börjar att gälla från och med den tidpunkt då lämnad nybilsgaranti eller annan utfästelse från leverantören upphör att gälla. Garantin gäller inte för senare ägare.

 

Garantin gäller för den bil som serviceavtalet omfattar och som följt leverantörens ordinarie underhållsservice och reparationsanvisningar, ordinarie underhållsservice måste utföras av Europeiska Motor AB. Garantin upphör när bilen är 5 år gammal räknat från första registreringsdag eller har körts 10.000 mil. Garantin upphör så snart någon av gränserna passerats.