Miljöpolicy

Europeiska Motor är Toyotaåterförsäljare i Stockholm och Gävle. Med ett genuint intresse för kunders behov, erbjuder verksamheten produkter och tjänster av hög kvalitet, stark miljöprestanda och god totalekonomi.

Europeiska Motor är Toyotaåterförsäljare i Stockholm och Gävle. Med ettgenuint intresse för kunders behov, erbjuder verksamheten produkter ochtjänster av hög kvalitet, stark miljöprestanda och god totalekonomi.
Genom att vara lyhörda inför omvärldens krav och i nära samarbete med våra leverantörer och entreprenörer, vill vi utveckla verksamheten att växa sig ännu starkare.

Som en del i detta, är hållbarhets begrepp en möjlighet för samhället i stort och även för oss. Vår ambition är att överträffa lagstiftarens krav för vår verksamhet inom Europeiska Motor genom att utveckla och ständigt förbättra vårt miljömässiga arbete inom bilförsäljning, service och verkstads hantering.

Effektiv resurs- och energianvändning samt aktivt arbete med kemikalier och avfallshantering hjälper oss att förebygga föroreningar. Med basen i personalens kunnande och engagemang, strävar vi att bli än bättre imorgon.

 

Sundbyberg 2015-03-11

 

Hans-Eric Almebäck
Verkställande direktör