Miljöpolicy

 

Europeiska Motor är en Toyotaåterförsäljare i Stockholm och Gävle som arbetar med koldioxidkompensering. Med ett genuint intresse för kunders behov, erbjuder verksamheten produkter och tjänster av hög kvalitet, stark miljöprestanda och god totalekonomi.

 

Genom att vara lyhörda inför omvärldens krav och i nära samarbete med våra leverantörer och entreprenörer, vill vi utveckla verksamheten att växa sig ännu starkare. Som en del i detta, är hållbarhets begrepp en möjlighet för samhället i stort och även för oss. Vår ambition är att överträffa lagstiftarens krav för vår verksamhet inom Europeiska Motor genom att utveckla och ständigt förbättra vårt miljömässiga arbete inom bilförsäljning, service och verkstads hantering. Effektiv resurs- och energianvändning samt aktivt arbete med kemikalier och avfallshantering hjälper oss att förebygga föroreningar. Med basen i personalens kunnande och engagemang, strävar vi att bli än bättre imorgon.

 

Sundbyberg den 2020-05-13

 

Mikael Löfstedt

Verkställande direktör