Övrig Bilförsäkring

Här har vi sammanställt hur du som inte har Toyota Bilförsäkring ska bära dig åt om du råkar ut för en skada.

 

Personskada, plåt/lackskada, maskin/elektronikskada, brandskada, glasruteskada, rättsskydd eller andra typer av skador ska anmälas till ditt försäkringsbolag. De avgör hur och var din Toyota ska repareras efter en försäkringsskada.

Plåt/lackskada och din bil är körbar
Har din Toyota vagnskadegaranti och inget annat motordrivet fordon är inblandad i olyckan anmäler skadan till Folksam, tel 0771- 960 960, som administrerar skaderegleringen på vagnskadegarantin.

Om ett annat motordrivet fordon är inblandat, ring Folksam, 0771-960 960 om din Toyota har vagnskadegaranti. Skadan måste också anmälas till ditt försäkringsbolag. Har din Toyota inte vagnskadegaranti anmäler du skadan till ditt försäkringsbolag som avgör var din Toyota ska repareras.

Har du Toyota vagnskadegaranti och inget annat motordrivet fordon är inblandat i olyckan hjälper vi dig med skadeanmälan till Folksam (0771 960 960), vilka administrerar skaderegleringen på vagnskadegarantin.

Om ett annat okänt motordrivet fordon orsakat skadorna på din bil, en ”parkerings- eller smitningsskada”, måste du göra en polisanmälan. Du måste kunna styrka att ett okänt motordrivet fordon orsakat skadorna, om möjligt, med ett vittne. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag eller till Folksam om din bil har vagnskadegaranti. Bedöms skadan som en ”parkerings – eller smitningsskada” är det Trafikförsäkringsföreningen som slutgiltigt står för skadekostnaden.

Om du inte kan styrka att det rör sig om en ”parkerings- eller smitningsskada” kan den ersättas av vagnskadeförsäkringen om din bil är helförsäkrad eller av vagnskadegarantin.

Självrisk
Då en skada ersätts från din bilförsäkring eller från vagnskadegarantin betalar du i regel själv en del av skadekostnaden. Självrisken är olika beroende på viket försäkringsmoment som berörs. Självriskerna för respektive försäkringsmoment framgår av dina försäkringshandlingar och på vagnskadegarantibeviset.