Gör ett personligt hybridtest!


Personligt Hybridtest är ett helt nytt sätt att provköra. Du får ta del av hybridens särskilda körkänsla samtidigt som du får unik och objektiv data från  just din provkörning.

Personligt Hybridtest bygger på en modul som är installerad i bilen och samlar information från din provkörningsrutt. Testet görs i samarbete med Driveco, vilket gör att du får objektiv data på bland annat koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning och hur stor del av sträckan du körde på eldrift. När du har provkört din hybrid får du ett diplom med all data från ditt personliga hybridtest.

 

 

Boka provkörning